"Love of beauty is taste. The creation of beauty is art"

(Zamiłowanie do piękna to gust. Tworzenie piękna jest sztuką.)